Сьогодні в Україні «цивільний шлюб» (проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу) – дуже розповсюджене явище. Однак, коли такий шлюб розривається, нерідко виникають питання щодо поділу між партнерами майна, яке було придбано під час проживання в однією сім’єю.

Національне сімейне законодавство встановлює, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу і не перебувають в будь-якому іншому зареєстрованому шлюбі, на їх майнові права та обов’язки поширюються ті ж самі норми права, що і на права і обов’язки подружжя, які перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі.

Це означає, що майно, придбане під час спільного проживання, може бути поділене в судовому або позасудовому (договірному) порядку.

Згідно загального правила, встановленого нормами Сімейного кодексу, майно, придбане чоловіком і жінкою під час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу).

І навіть у разі, якщо під час спільного проживання придбане «партнерами» майно було оформлено (зареєстровано) як приватна власність одного з них, рішенням суду таке майно може бути визнано спільною власністю та поділене.

В таких судових спорах підлягають доказуванню дві обставини:

встановлення факту спільного проживання двох осіб;

визначення спільно нажитого майна.

Основне значення має саме доведення факту перебування осіб в «цивільному шлюбі» і тривалість таких відносин. Встановлення факту проживання однією сім’єю вирішується судом на підставі доказів, наприклад, показаннями свідків , спільним місцем реєстрації проживання, проведення відпочинку, святкування днів народження та інших свят, які можуть бути доведені фотознімками, путівками, квитками та навіть інформацією з соціальних мереж.

Треба також враховувати, що важливим в цій категорії справ є доведення загальних витрат і спільне управління майном. Дані обставини можуть бути підтверджені, зокрема, оплатою комунальних і телекомунікаційних послуг.

За наявності достатніх доказів обставин проживання осіб однією сім’єю суд ухвалює рішення про встановлення факту спільного проживання і про поділ майна, придбаного під час такого проживання.