Складання та проведення правової експертизи договорів потребує знань господарського, цивільного, трудового законодавства, останньої судової практики стосовно того чи іншого виду договорів, характеру правовідносин.

Ми неодноразово ставали свідками того, як відсутність юридичного супроводу продедури укладення договору виливалося у значні проблеми для сторони, права якої були порушені. Зокрема, зміст договору був настільки недосконалий, що фактично позбавляв потерпілу сторону жодного шансу на судовий спосіб відновлення своїх інтересів.

До речі, команда Dniprolex є прихильниками боротьби із юридичною юрнею, коли в договори вписують бозна-що, аби обсягом замаскувати недолугий зміст. Ми прагнемо до створення лаконічних та зрозумілих документів, без важкозрозумілих та двозначних оборотів, але з такими положеннями, які дають можливість збереження коштів, майна та нервових клітин наших клієнтів.

Адвокати Dniprolex здійснюють як правову експертизу так і складання договорів наступних видів:

  • договори поставки;
  • зовнішньоекономічні контракти;
  • договори оренди нерухомого майна;
  • договори про надання послуг (виконання робіт);
  • договори у сфері логістики;
  • договори купівлі-продажу, в т.ч. з розстрочкою та відстрочкою платежів;
  • трудові договори/контракти та цивільно-правові угоди.

Адвокати об’єднання можуть також розробити типовий проект договору вищезазначених видів для подальшого використання під час здійснення господарської діяльності, або здійснити правовий аналіз вже використовуваного договору.

Крім того, можливе також здійснення супроводу укладення правочинів та ведення переговорів з контрагентом.